Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

 

Helseforsikring for våre medlemmer.

Da er tiden inne for å tilby helseforsikring til alle som er tilknyttet medlemslagene til Norske Landbrukstjenester.Vi har meldt inn en del avløsere kollektivt. Det betyr at forsikringen kan tilbys Dere medlemmer.  Vi får...

Dokumentert opplæring

Understreker viktigheten av at avløsere får opplæring i maskiner, redskap og utstyr.Avløser må kvittere på at han/hun har fått opplæring.Skjema under «les mer»Hvis dette blir gjort blir KSL-kontrollen enklere!

Sikkerhet og praktisk bruk av motorsag

Kurset er fulltegnet og starter nå i november,  2 lørdager. Kurset omfatter praktisk bruk av motorsag, sikkerhet og stell av motorsag.   Må være fyllt 16 år. Instruktør: Vidar Ingstadbjørg. Medarrangør: Selbu Skogkontor

Avløserkurs

Vi planlegger å arrangere avløserkurs hvis nok påmelding.16 timer teori og 16 timer praksis.  Oppstart senere i høst/vinter.  Påmelding innen  1. november. Påmelding til:landbrukstjenester@neanett.no

Kuklipping

Vi har en eminent kuklipper som tar på seg oppdrag med klipping av kyr. Han heter Krzysztof krzystek tlf. 98411527 eller ring oss på73811920!

Husrom

Er det noen som har husrom på Stjørdal til en mann fra Bosnia. Han snakker bra norsk.Gjerne på Skatval. Han arbeider som avløser.Tlf. 94739747. Eller ta kontakt med oss.

Landbruksvikar

Landbruksvikar Ledig fast stilling som landbruksvikar (100 %) i Stjørdal og Meråker. Landbruksvikaren skal i første rekke være avløser ved sykdom på gårdsbruk i Stjørdal og Meråker. Se mer under «les mer»

Avløser til geiteseter

Avløser søkes til seter på en plass som heter Bakvatnet ved Østersund. I sommer fra ca 23. juni skal vi ha ca 200 geiter på setra. Les mer under «les mer»

Ønsker arbeid

Malgorzata Krzystek ønsker seg arbeid fra 1. september 2011. Gjerne rengjøring ellerannet arbeid. Hun er forøvrig kona til vår eminente kuklipperKrzysztof Ring tlf. 98411527.

Landbrukspakken

Selbu Sparebank har ordnet en landbrukspakke for landbruket.Les mer under»les mer»