Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Påmelding fastavløsning 2010

Tiden er inne for å starte planlegging av ringer på
Stjørdal i 2010. Les mer
under «les saken»

Fristen for påmelding av ringer på Stjørdal i 2010 er
20. oktober.  Du finner skjema «her»