Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Søknadsfrist 20.01.2008

Dere som har leid avløser gjennom Landbrukstjenester
Midt-Trøndelag skal legge inn beløpet fra kontoutdraget.
Midt på skjemaet under kjøpt avløsertjenester fra skal det stå:

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag  971 384 425    Beløp (uten komma)

Det trenger ikke være med vedlegg.
Kryss av nederst for hvem utbetaling skal gå til.
Kommunene sjekker at opplysningene er riktig.

Lykke til med søknaden!