Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Regler for avløsning fra Statens Landbruksforvaltning

Under «les mer» finner du regler for avløsning ferie og fritid, sykeavløsning og landbruksvikar.

 Regler for avløsning ferie og fritid   (Klikk på tekst)
 Regler for avløsning ved sykdom (Klikk på tekst)
 Rundskriv 7/2011 (sykdom) (Klikk på tekst)
 Regler for landbruksvikar (Klikk på tekst)