Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Ringavløser

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag søker avløser i 100 % stilling.

Stillingen skal besettes på en ring i Selbu. Vi ønsker en avløser med relevant praksis innen melkeproduksjon og sau, men som også kan utføre annet arbeid og traktorkjøring. Les mer under «les mer»

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag søker avløser i 100 % stilling. Stillingen skal besettes på en ring i Selbu. Vi ønsker en avløser med relevant praksis innen melkeproduksjon og sau, men som også kan utføre annet forefallende arbeid og traktorkjøring. Ringen ligger i Innbygda i Selbu. Vi oppfordrer personer til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Snarlig tiltredelse. Vi tilbyr OTP og helseforsikring. Det er 3 mnd. prøvetid.Spørsmål kan rettes til telefon 73811920.
E-mailadresse: landbrukstjenester@neanett.no
Søknad sendes til Landbrukstjenester Midt-Trøndelag, Neaporten, 7580 Selbu innen 10. mai 2011.
Gjerne på mail.
 

Landbrukstjenester Midt-Trøndelag