Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Sikkerhet og praktisk bruk av motorsag

Kurset er fulltegnet og starter nå i november,  2 lørdager. Kurset omfatter praktisk bruk av motorsag, sikkerhet og stell av motorsag.   Må være fyllt 16 år. Instruktør: Vidar Ingstadbjørg. Medarrangør: Selbu Skogkontor