Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Siste utlønning for 2016

Siste frist for innlevering av timelister for året 2016 er fredag 16. desember.
Disse blir da lønnet ca. 20. desember. Det er også en utlønning 10. desember på bakgrunn av innlevering innen 5. desember. Timelister levert etter 16. desember lønnes på 2017. For spørsmål ring 73811920. Timeliste-med-avtale.