Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Smittevern – Smittesikker

Animalia har produsert ein aktuell brosjyre på fleire språk om smittevern. Brosjyren heiter «Smittesikker» og er opplæringsmateriell i smittevern for norske og utenlandske tilsette i norsk husdyrproduksjon. Materiellet består av hefter med tekst og bilder i tillegg til plastoppslag som viser prinsippa for ei god smittesluse og korrekt handvask. Plastoppslagene er for å henge i fjøsgangen, på toalett eller ved inngangen til dyreromma.

Her finn du meir informasjon og lenker nedlasting av brosjyren på ulike språk