Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Steinplukking

Steinplukking i Selbu utføres av Øyvind Kulseth,
7584 Selbustrand. Tlf. 99363537. Har både steinrive og plukker. (Saga-dan 4 m. rive).


NULL