Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Svineinfluensa oppdaget på gris

Det er nå oppdaget over 20 tilfeller av svineinfluensa i grisebesetninger i Norge.
Henstiller bønder og avløsere
som arbeider i grisefjøs om å være ekstra forsiktig!

Det er nå oppdaget over 20 tilfeller av svineinfluensa i Norge.
Det første utbruddet ble konstatert i en besetning på Levanger fredag 8.10.
Henstiller derfor bønder og særlig våre avløsere om å være svært forsiktig
mot smittespredning.  Følg direktivene fra Mattilsynet.

Les nye retningslinjer «her»

Plakat finner du «her»

Les artikkel fra NRK-Trøndelag «her»

Les tiltak mot smitte «her» 

Du finner Mattilsynet sin hjemmside «her»