Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Sykeavløsning 2014

De nye satsene for sykeavløsning fra 01.01.2014 er:

Les mer under «les mer»
 

Kr 510 fra 5000-12000  i avløsertilskudd ferie/fritid.
 
Kr 740 fra 12001-18000  i avløsertilskudd ferie/fritid.
 
Kr 990 fra 18001-24000  i avløsertilskudd ferie/fritid.

Kr 1240 fra 24001-30000  i avløsertilskudd ferie/fritid.

Kr 1500 fra 30000 i avløsertilskudd ferie/fritid.

Landbruksvikar koster kr. 1500,- pr. dag eks. mva. på sykdom

og ferie/fritid.

½ G for 2014 blir kr 40 577.