Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Tilskuddsguide

Her finner du regler fra Statens
Landbruksforvaltning ang. avløserordningene.  Du finner bl.a. regler for ferie/fritid og sykdomsavløsning.

Les mer om regler om tilskuddsordningene for avløserordningene «her»
Her finner du mer om dine rettigheter og plikter (regelverk) og du kan også
skrive ut søknadsskjema under «skjema»

Under teksten Avløserordingene finner du:

 

 Publikasjoner  Regelverk  Skjema

 

Klikk på hver enkelt fane for å finne mer. 

I rundskriv 11/09 ligger de siste oppdateringer for rettigheter under sykeavløsning og svangerskapsavløsning. 

Les rundskriv nr. 11/09  «her»