Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Utlønning

Klikk her for Timeliste
Vi har utlønning ca. 10. i hver måned. Innlevering av timelister
innen 5. i hver måned. Timelister kan scannes som pdf og sendes til
vår e-post landbrukstjenester@neanett.no
Eller pr. post til adresse: Nestansringen 3, 7580 Selbu.