Landbrukstjenester Midt-Trøndelag

Webtemp-elektroniske timelister

 

 

 

 

 

Vi anbefaler alle våre ansatte å bruke elektroniske timelister.  Ta kontakt med Avløserlaget så sender

vi en innloggingslink til deg.  Medlemsreskontoen er fra 01.01.2022 flyttet til Webtemp.

Les mer om Webtemp under menyen for Webtemp. Eller klikk på Webtemp.